Resurser

Använd listrutan överst till höger för att få tillgång till kursledarresurser på ett annat språk.

Välkommen till Everything DiSC®-biblioteket med handledarresurser, som utformats för att hjälpa dig att öka ditt självförtroende och höja din kompetens i att handleda varje DiSC-program.


 • Everything DiSC Research Report (på engelska)

  Updated: 03/19/19

  En inblick i historien och validitetsforskningen som ligger bakom Everything DiSC.

  Download
 • Från graf till punkt

  Updated: 03/19/19

  Bakgrundsinformation om hur den klassiska DiSC®-modellen har omvandlats från dess ursprungliga diagramformat till vårt Everything DiSC®-punktformat.

  Download

 

Din resursguide för Everything DiSC® Workplace, som ger specifik information om att förstå sina egna beteendemässiga prioriteringar när man kommunicerar med andra samt om att känna igen och anpassa sig efter sina medarbetares behov.

 • Everything DiSC Vanliga frågor och svar

  Updated: 03/19/19

  En översikt över vanliga frågor som rör koncept och hjälpmaterial för Workplace Resources.

  Download
 • Bruksanvisning för Everything DiSC Workplace

  Updated: 03/19/19

  En omfattande guide som beskriver det material, de moduler och de handledningssteg som inkluderas för Workplace Resources-profilen.

  Download
 • Everything DiSC Workplace Programöversikt

  Updated: 03/19/19

  En grundlig genomgång av alla Workplace Resources-moduler, inklusive längd, mål, material och detaljerade beskrivningar av aktiviteter.

  Download
 • Exempel på Workplace-profil

  Updated: 03/19/19

  Ett detaljerat exempel på en Everything DiSC® Workplace-profil.

  Download
 • Exempel på jämförelserapport

  Updated: 03/19/19

  Ett detaljerat exempel på en Everything DiSC®-jämförelserapport, utformad för att hjälpa användarna att bättre förstå andras DiSC®-typer i förhållande till sina egna.

  Download
 • Exempel på tilläggsrapport för handledare

  Updated: 03/19/19

  Kompletterande data som ger mer djupgående tolkningar utöver den enkla översikten av punkten och skuggningen i Everything DiSC®-diagrammet.

  Download
 • Swedish Workplace Validation Addendum (på engelska)

  Updated: 03/19/19
  Download

Din resursguide för Everything DiSC® Work of Leaders, som erbjuder en tydlig och fokuserad väg mot ledarskapsutveckling. Till skillnad från andra Everything DiSC-profiler, som betonar förståelsen av olikheterna och likheterna mellan människor, fokuserar Work of Leaders på att ge förståelse för hur beteenden påverkar specifika ledarskapssituationer.

 • Vanliga frågor och svar

  Updated: 03/19/19

  En översikt över vanliga frågor som rör koncept och hjälpmaterial för Work of Leaders.

  Download
 • Bruksanvisning

  Updated: 03/19/19

  En omfattande guide som beskriver det material, de moduler och de handledningssteg som inkluderas för Work of Leaders-profilen.

  Download
 • Programöversikt

  Updated: 03/19/19

  En grundlig genomgång av alla Work of Leaders-moduler, inklusive längd, mål, material och detaljerade beskrivningar av aktiviteter.

  Download
 • Exempel på Work of Leaders-profil

  Updated: 03/19/19

  Ett detaljerat exempel på en Everything DiSC® Work of Leaders-profil.

  Download
 • Swedish Work of Leaders Validation Addendum (på engelsk)

  Updated: 03/19/19
  Download

Din resursguide för Everything DiSC® Productive Conflict, som fokuserar på de fyra DiSC-stilarna i samband med konflikter på arbetet. Lär dig att anpassa ditt förhållningssätt till konflikt för att uppnå positiva och produktiva resultat.


 • Productive Conflict Programoversikt

  Updated: 08/19/19
  En grundlig uppdelning av alla Productive Conflict-moduler, inklusive längd, mål, material och detaljerade beskrivningar av aktiviteter.
  Download
 • Exempel på tilläggsrapport för handledare

  Updated: 08/19/19
  Kompletterande data som ger mer djupgående tolkningar utöver den enkla översikten av punkten och skuggningen i Everything DiSC®-diagrammet.
  Download
 • Exempel på jämförelserapport

  Updated: 08/19/19
  Ett detaljerat exempel på en Everything DiSC®-jämförelserapport, utformad för att hjälpa användarna att bättre förstå andras DiSC-typer i förhållande till sina egna.
  Download
 • Exempel på Productive Conflict-profil

  Updated: 08/19/19
  Ett detaljerat exempel på en Everything DiSC® Productive Conflict-profil.
  Download
 • Everything DiSC-stilar överblick 12 stilar

  Updated: 08/19/19
  Ett visuellt hjälpmedel för att precisera olika DiSC®-typer.
  Download
 • Productive Conflict Bruksanvisning

  Updated: 08/09/19
  En omfattande guide som beskriver det material, de moduler och de handledningssteg som inkluderas för Productive Conflict-profilen.
  Download
 • Productive Conflict Videoguide

  Updated: 08/09/19
  En översikt över videoinnehållet i mappen Hjälpmaterial.
  Download
 • Summering av DiSC i konflikt affisch

  Updated: 08/09/19
  Ett visuellt hjälpmedel för att precisera olika DiSC®-typer.
  Download
 • Productive Conflict Vanliga fragor

  Updated: 08/19/19
  En översikt över vanliga frågor som rör koncept och hjälpmaterial för Productive Conflict.
  Download